Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Тихов намери 3 резултата / The search @pseudo Тихов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-904
от 04.04.2017 г.
община Антоново

Агент "Тихов" Милан Христов Костадинов

Дата на раждане: 03.04.1936
Място на раждане: с. Ястребино, обл. Търговище
Милан Христов Костадинов Дата на раждане 03.04.1936 г. Място на раждане с. Ястребино, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Георги Иванов Гайтанджиев на 20.09.1958 г., регистриран на 10.10.1958 г. Ръководил го служител о. р. Георги Иванов Гайтанджиев; о. р. Борислав Гайтанджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-V-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тихов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1378/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело ІА-35855. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 05.10.1990 г.; Общински съветник от 13.10.1991 г. до 01.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-160
от 03.04.2013 г.
община Варна

Сътрудник "Тихов" Иван Иларионов Желязков

Дата на раждане: 23.12.1938
Място на раждане: гр. Велико Търново
Иван Иларионов Желязков Дата на раждане 23.12.1938 г. Място на раждане гр. Велико Търново Вербувал го служител кап. Кривинедев и майор Михайлов на 27.08.1979 г. Ръководил го служител майор Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Тихов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обезателство, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 14798; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Виница от 01.11.1990 г. до 12.01.1992 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Тихов " Красимир Иванов Кръстев

Дата на раждане: 03.11.1950
Място на раждане: С. Бъзовец, обл. Русе
Красимир Иванов Кръстев Дата на раждане 03.11.1950 г. Място на раждане С. Бъзовец, обл. Русе Вербувал го служител Иван Георгиев Георгиев на Решение № 22/ 29.01.2008 г. 23 01.04.1974 г., регистриран на 15.04.1974 г. Ръководил го служител Иван Георгиев Георгиев; Спас Спасов; Енчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тихов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24239 и работно дело IР-9060; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за общински съветник в общ. Сливен, издигнат от партия "Политически клуб Тракия"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More