Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Тома; Христо намери 1 резултата / The search @pseudo Тома; Христо found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Агент "Тома; Христо" Хайретин Рамадан Халим

Дата на раждане: 25.01.1964
Място на раждане: с. Комунига, обл. Кърджали
Хайретин Рамадан Халим Дата на раждане 25.01.1964 г. Място на раждане с. Комунига, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Владимир Стоянов Мирчев на 29.05.1980 г., регистриран на 16.06.1980 г. Ръководил го служител кап. Владимир Стоянов Мирчев; о. р. Веселин Цветков; о. р. Христофор Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-VIII-III; ОУ на МВР-Габрово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тома; Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание – 2 бр., собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1003 (Гб) МФ и в работно дело IР-14302; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1458 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1995 г. до м. октомври 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More