Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Торлозов намери 1 резултата / The search @pseudo Торлозов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1039
от 12.09.2017 г.
община Болярово

Агент "Торлозов" Ангел Тодоров Ангелов

Дата на раждане: 25.09.1947
Място на раждане: гр. Елхово
Ангел Тодоров Ангелов Дата на раждане 25.09.1947 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител вербуван на 06.10.1975 г., регистриран на 14.10.1975 г. Ръководил го служител о. р. Павел Христов Гендов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІХ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Торлозов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-876 (Яб); протокол вх. № 2460/ 1999 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-1763 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК Болярово от 17.12.1990 г. до 11.03.1991 г. Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Секретар на община Болярово от 02.12.1997 г. до 31.12.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More