Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Тотев намери 2 резултата / The search @pseudo Тотев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Тотев" Минчо Радков Минчев

Дата на раждане: 24.08.1966
Място на раждане: гр. Търговище
Минчо Радков Минчев Дата на раждане 24.08.1966 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал го служител о. р. Никола Симеонов на 28.07.1985 г., регистриран на 07.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Никола Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тотев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 7/ 13.03.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-996 (Тщ); протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-886 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за народен представител в 28 МИР - Търговище, издигнат от Коалиция "Нова Република" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1073
от 03.10.2017 г.
община Ямбол

Агент "Тотев" Иван Стефанов Дунчев

Дата на раждане: 07.08.1949
Място на раждане: гр. Видин
Иван Стефанов Дунчев Дата на раждане 07.08.1949 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител вербуван на 05.12.1985 г., регистриран на 10.12.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Костадинов Фотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тотев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2450 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК Ямбол от 01.10.1990 г. до 24.10.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Стефанов Дунчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More