Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Тошко намери 3 резултата / The search @pseudo Тошко found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 126
от 21.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Тошко" Димитър Христов Димитров

Дата на раждане: 11.06.1962
Място на раждане: гр. Варна
Димитър Христов Димитров Дата на раждане 11.06.1962 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Желю Христов Хубеков на 01.11.1981 г., регистриран на 09.11.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Желю Христов Хубеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тошко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-3306 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1793 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на РПУ от 01.09.2006 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Тошко" Христо Иванов Тихинов

Дата на раждане: 29.07.1956
Място на раждане: гр. Сухиндол
Христо Иванов Тихинов Дата на раждане 29.07.1956 г. Място на раждане гр. Сухиндол Вербувал го служител о. р. Георги Георгиев на 31.07.1976 г., регистриран на 31.07.1976 г.; възстановен от о. р. Ангел Г. Ангелов на 31.10.1979 г. Ръководил го служител о. р. Георги Георгиев; о. р. Ангел Г. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II, управление V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тошко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; работно дело IР-9726; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30266. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "КИС" от 01.07.2009 г.
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Агент "Тошко" Тунчер Мохарем Кантар

Дата на раждане: 10.12.1960
Място на раждане: с. Зафирово, обл. Силистра
Тунчер Мохарем Кантар Дата на раждане 10.12.1960 г. Място на раждане с. Зафирово, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Стоян Стоянов на 23.10.1979 г., регистриран на 06.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Стоянов; кап. Ст. Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VI-I; ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ОУ на МВР-Силистра-ДС; ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тошко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-10640; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. личното и работното дело на агент "Тошко". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Преславци от 18.11.1990 г. до 31.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More