Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Траянов намери 1 резултата / The search @pseudo Траянов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Агент "Траянов" Иван Цочев Карадочев

Дата на раждане: 15.02.1951
Място на раждане: гр. Троян
Иван Цочев Карадочев Дата на раждане 15.02.1951 г. Място на раждане гр. Троян Вербувал го служител вербуван на 17.11.1981 г., регистриран на 30.11.1981 г. Ръководил го служител о. р. Пламен Данев; о. р. Петко Михов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС; ДС, управление VІ-І-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Траянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-1006 (Шн); писмо вх. № 777/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 63/ 25.01.1990 г. материалите на "Траянов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК от 01.10.1990 г. до 13.10.1991 г.; Обявява установената с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More