Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Траянова намери 2 резултата / The search @pseudo Траянова found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Траянова" Веселинка Русева Троева

Дата на раждане: 26.08.1945
Място на раждане: гр. Бургас
Веселинка Русева Троева Дата на раждане 26.08.1945 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал я служител майор Добромир Цветков на 26.06.1987 г., регистрирана на 15.07.1987 г. Ръководил я служител майор Добромир Цветков; о. р. Петър Йосифов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Траянова Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34249. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Президиума от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 2-53
от 07.08.2012 г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия

Агент "Траянова" Веселинка Русева Троева

Дата на раждане: 26.08.1945
Място на раждане: гр. Бургас
Веселинка Русева Троева Дата на раждане 26.08.1945 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал я служител майор Добромир Цветков на 26.06.1987 г., регистрирана на 15.07.1987 г. Ръководил я служител майор Добромир Цветков; о. р. Петър Йосифов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Траянова Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34249. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2006 г. до 2008 г. Обявява установената с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More