Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Трендафилов намери 2 резултата / The search @pseudo Трендафилов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент "Трендафилов" Пенчо Стоев Генешки

Дата на раждане: 18.11.1948
Място на раждане: с. Бели Осъм, обл. Ловеч
Пенчо Стоев Генешки Дата на раждане 18.11.1948 г. Място на раждане с. Бели Осъм, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Иван Стефанов Стоянчев на 30.05.1975 г., регистриран на 11.06.1975 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стефанов Стоянчев; о. р. Н. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Трендафилов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон – обр. 4; лично дело IА-25617; работно дело IР-10803 Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Център за изследвания по национална сигурност и отбрана
Решение N° 2-1073
от 03.10.2017 г.
община Ямбол

Агент "Трендафилов" Ганчо Чанев Коледжиков

Дата на раждане: 27.01.1941
Място на раждане: гр. Карнобат
Ганчо Чанев Коледжиков Дата на раждане 27.01.1941 г. Място на раждане гр. Карнобат Вербувал го служител вербуван на 12.12.1979 г., регистриран на 21.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Генов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Трендафилов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-102 (Яб); протокол рег. № С 16/ 28.03.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-118 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More