Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Трингов намери 2 резултата / The search @pseudo Трингов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Трингов" Минко Петков Минков

Дата на раждане: 22.05.1944
Място на раждане: гр. Айтос
Минко Петков Минков Дата на раждане 22.05.1944 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител о. р. Желез Христов Железов на 05.03.1964 г., регистриран на 17.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Желез Христов Железов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМФ-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Трингов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1917 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-160 (Бс) Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ТМТ ИНВЕСТ" ООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Трингов" Минко Петков Минков

Дата на раждане: 22.05.1944
Място на раждане: гр. Айтос
Минко Петков Минков Дата на раждане 22.05.1944 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител о. р. Желез Христов Железов на 05.03.1964 г., регистриран на 17.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Желез Христов Железов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМФ-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Трингов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1917 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-160 (Бс) Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Съдружник във фирма –длъжник "МИПИМ ТГ"/"МИПЕМ - ТГ"/ ООД , гр. София Обявява установената и обявена с решение 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More