Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Трифон намери 1 резултата / The search @pseudo Трифон found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-953
от 16.05.2017 г.
община Маджарово

Агент "Трифон" Атанас Костов Николов

Дата на раждане: 25.08.1941
Място на раждане: с. Ставри-Димитрово, обл. Хасково
Атанас Костов Николов Дата на раждане 25.08.1941 г. Място на раждане с. Ставри-Димитрово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Тодор Андонов Ходжев на 10.05.1972 г., регистриран на 22.05.1972 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Андонов Ходжев; о. р. Атанас Г. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Харманли Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Трифон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-399 (Хс); протокол рег. № КА 549/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-1259 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ВрИК на община Маджарово от 01.11.1990 г. до 31.12.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More