Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Трифонов намери 3 резултата / The search @pseudo Трифонов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Трифонов" Рашо Веселинов Рашков

Дата на раждане: 02.12.1950
Място на раждане: гр. Попово
Рашо Веселинов Рашков Дата на раждане 02.12.1950 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител Вербуван на 24.09.1970 г.; възстановен от кап. Петър Георгиев Петров на 16.06.1979 г., регистриран на 06.07.1979 г. Ръководил го служител кап. Петър Георгиев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Трифонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-3612 (Рс) МФ; писмо вх. № 1911/ 16.04.1990 г. за унищожаване на работното дело на "Трифонов". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на РМУ-Русе от 01.10.1997 г. до 23.06.1999 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Трифонов" Валентин Милчов Лазаров

Дата на раждане: 11.01.1957
Място на раждане: с. Лесново, обл. Софийска
Валентин Милчов Лазаров Дата на раждане 11.01.1957 г. Място на раждане с. Лесново, обл. Софийска Вербувал го служител кап. Димитър Василев Димитров на 05.01.1983 г., регистриран на 18.01.1983 г. Ръководил го служител кап. Димитър Василев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Трифонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-30971; работно дело IР-16927 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 26.02.1993 г.
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Агент "Трифонов" Рашо Веселинов Рашков

Дата на раждане: 02.12.1950
Място на раждане: гр. Попово
Рашо Веселинов Рашков Дата на раждане 02.12.1950 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител Вербуван на 24.09.1970 г.; възстановен от кап. Петър Георгиев Петров на 16.06.1979 г., регистриран на 06.07.1979 г. Ръководил го служител кап. Петър Георгиев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Трифонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-3612 (Рс) МФ; писмо вх. № 1911/ 16.04.1990 г. за унищожаване на работното дело на "Трифонов". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More