Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Троев намери 1 резултата / The search @pseudo Троев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-890
от 21.03.2017 г.
община Чирпан

Информатор "Троев" Таньо Генов Монев

Дата на раждане: 18.10.1927
Място на раждане: с. Винарово, обл. Стара Загора
Таньо Генов Монев Дата на раждане 18.10.1927 г. Място на раждане с. Винарово, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Тоню Димитров Петков на 06.08.1955 г., регистриран на 13.03.1956 г. Ръководил го служител о. р. Тоню Димитров Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Чирпан Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Троев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело ІА-1093 (Ст.З.) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № СЗ 33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-1093 (Ст.З.) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник кмет на кметство Винарово от 02.11.1990 г. до 24.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More