Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Тройка; Славов намери 1 резултата / The search @pseudo Тройка; Славов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Съдържател на конспиративна квартира; секретен сътрудник "Тройка; Славов" Валентин Славчев Тупаров

Дата на раждане: 04.03.1950
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Валентин Славчев Тупаров Дата на раждане 04.03.1950 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 16.03.1981 г.; ст. лейт. Владимир Александров на 28.06.1982 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Владимир Александров; майор Тодор Даракчиев; Асен Чимев; полк. Сотиров; полк. Алексиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ; РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на конспиративна квартира; секретен сътрудник Псевдоними Тройка; Славов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони обр. 1-2 бр., обр. 2; дело № 16226; предложение рег. № 3082/ 09.03.1990 г. за унищожаване "дело № 14109 К/К "Тройка" и картоните образец № 1 да бъдат извадени от картотека"; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Гоце Делчев, издигнат от местна коалиция "За Гоце Делчев" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 122/ 06.04.2010 г. - МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More