Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Троя намери 1 резултата / The search @pseudo Троя found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Съдържател на явочна квартира "Троя" Красимир Стоилов Стоилов

Дата на раждане: 09.05.1953
Място на раждане: гр. Асеновград
Красимир Стоилов Стоилов Дата на раждане 09.05.1953 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Димитър Пенов на 11.10.1983 г., регистриран на 17.10.1983 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Пенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-ХI РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Троя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № 1727/ 30.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 11а/ 1990 г. материалите на "Троя". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "Етнология" в Исторически факултет от 1999 г. до 2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More