Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Тунев; Чакъров намери 1 резултата / The search @pseudo Тунев; Чакъров found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-659
от 31.05.2016 г.
Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

Агент "Тунев; Чакъров" Петър Петров Казаков

Дата на раждане: 15.01.1956
Място на раждане: гр. Ямбол
Петър Петров Казаков Дата на раждане 15.01.1956 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител кап. Никола Кръстев Тенев на 06.12.1983 г., регистриран на 09.12.1983 г. Ръководил го служител кап. Никола Кръстев Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тунев; Чакъров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2439 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция РД АА Ямбол от 31.03.2006 г. до 30.09.2008 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Петров Казаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-51/ 07.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More