Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Турист намери 5 резултата / The search @pseudo Турист found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Съдържател на явочна квартира "Турист" Недялко Николов Илиев

Дата на раждане: 31.08.1941
Място на раждане: с .Крушево, обл. Габрово
Недялко Николов Илиев Дата на раждане 31.08.1941 г. Място на раждане с .Крушево, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Тихомир Гълъбов на 10.03.1984 г., регистриран на 08.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Тихомир Гълъбов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Турист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1407/ 16.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 30/ 08.03.1990 г. материалите на Я/К "Турист". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Крушево от 1995 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-525
от 23.06.2015 г.
община Долни Дъбник

Съдържател на явочна квартира "Турист (Туриста)" Драгомир Вълчев Георгиев

Дата на раждане: 27.02.1943
Място на раждане: с. Бъркач, обл. Плевен
Драгомир Вълчев Георгиев Дата на раждане 27.02.1943 г. Място на раждане с. Бъркач, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Стефан Лалев на 19.07.1976 г., регистриран на 29.07.1976 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Лалев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Турист (Туриста) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2631/ 21.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 54/ 19.03.1990 г. материалите на Я/К "Турист". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 30.08.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Турист" Валерий Величков Стоянов

Дата на раждане: 13.01.1951
Място на раждане: гр. Русе
Валерий Величков Стоянов Дата на раждане 13.01.1951 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Ст. Радев на 18.09.1986 г., регистриран на 25.09.1986 г. Ръководил го служител о. р. Ст. Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Турист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1875/ 12.04.1990 г. за унищожаване материалите на "Турист". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Русе, издигнат от ПП "Българска Социалистическа Партия" Обявява установената и обявена с решение 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Турист" Георги Янев Димитров

Дата на раждане: 27.04.1949
Място на раждане: гр. Бургас
Георги Янев Димитров Дата на раждане 27.04.1949 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Момчил Байчев Кралев на 18.05.1983 г., регистриран на 07.06.1983 г. Ръководил го служител кап. Момчил Байчев Кралев; о. р. Георги Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Турист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IЯ-185 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 1993 г. до 2004 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Янев Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 4/ 21.06.2007 г. – Конституционен съд - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Съдържател на явочна квартира "Турист" Методи Димитров Матакиев

Дата на раждане: 07.07.1949
Място на раждане: Гр. София
Методи Димитров Матакиев Дата на раждане 07.07.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Иван Димитров Найденов на 17.10.1975 г., регистриран на 21.10.1975 г. Ръководил го служител О. р. Иван Димитров Найденов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Турист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр.- 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Главен диригент от 15.10.1998 г. За Методи Димитров Матакиев липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More