Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Турист (Туриста) намери 1 резултата / The search @pseudo Турист (Туриста) found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-525
от 23.06.2015 г.
община Долни Дъбник

Съдържател на явочна квартира "Турист (Туриста)" Драгомир Вълчев Георгиев

Дата на раждане: 27.02.1943
Място на раждане: с. Бъркач, обл. Плевен
Драгомир Вълчев Георгиев Дата на раждане 27.02.1943 г. Място на раждане с. Бъркач, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Стефан Лалев на 19.07.1976 г., регистриран на 29.07.1976 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Лалев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Турист (Туриста) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2631/ 21.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 54/ 19.03.1990 г. материалите на Я/К "Турист". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 30.08.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: