Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Търговеца намери 1 резултата / The search @pseudo Търговеца found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 181
от 02.02.2011
регионални печатни издания

Агент "Търговеца" Владимир Божидаров Ханджиев

Дата на раждане: 11.05.1946
Място на раждане: гр. Добрич
Владимир Божидаров Ханджиев Дата на раждане 11.05.1946 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител кап. Петър Георгиев Жеков на 20.09.1976 г., регистриран на 24.09.1976 г. Ръководил го служител кап. Петър Георгиев Жеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Търговеца Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-223 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в „МЕДИА ПРЕС” ООД "Отзвук прес" ООД – вестник "Отзвук" – гр. Смолян Проверени са 9 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. "Приятел - Самоков" ООД – вестник "Приятел" – гр. Самоков Проверени са 6 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. "ПРЕСГРУПА УТРО" ЕООД – вестник "Утро" – гр. Русе Проверени са 5 лица. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. "РЕЗОН" ООД – СОФИЯ – вестник "Русенски обяви" и "Русенски имоти" Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. СД "ИПИ-Кадийска, Илиева, Капелов и сие"; и "Росита" АД вестник "Видински мост" – гр. Видин Проверени са 10 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. "7 ДНИ ПРЕС" ООД – вестник "7 ДНИ Стара Загора" – гр. Стара Загора Проверени са 11 лица.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More