Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Търновски намери 1 резултата / The search @pseudo Търновски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Търновски" Иван Йорданов Михайлов

Дата на раждане: 08.03.1936
Място на раждане: с. Беброво, обл. В. Търново
Иван Йорданов Михайлов Дата на раждане 08.03.1936 г. Място на раждане с. Беброво, обл. В. Търново Вербувал го служител о. р. Димитър Иванов Гелков на 13.06.1980 г., регистриран на 15.07.1980 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Иванов Гелков; о. р. Александър Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-III, ВГУ-Х-I, управление IV-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Търновски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-34691; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 14.03.1994 г. до 01.01.2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Йорданов Михайлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More