Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ударник намери 1 резултата / The search @pseudo Ударник found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Съдържател на явочна квартира "Ударник" Цандю Няголов Печков

Дата на раждане: 07.07.1930
Място на раждане: с. Баховица, обл. Ловеч
Цандю Няголов Печков Дата на раждане 07.07.1930 г. Място на раждане с. Баховица, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Л. Начевски на 10.10.1979 г., регистриран на 22.10.1979 г. Ръководил го служител о. р. Л. Начевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ударник Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № А-22260/ 12.10.1999 г. за унищожаване дело IЯ-7 (Лч). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на кметство Баховица от 11.12.1990 г. до 31.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More