Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Уют намери 3 резултата / The search @pseudo Уют found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-213
от 24.07.2013 г.
община Стражица

Съдържател на явочна квартира "Уют" Марийка Семова Димитрова

Дата на раждане: 07.04.1948
Място на раждане: с. Сушица, обл. Велико Търново
Марийка Семова Димитрова Дата на раждане 07.04.1948 г. Място на раждане с. Сушица, обл. Велико Търново Вербувал я служител Лейт. Антони Иванов на 18.06.1986 г., регистрирана на 07.07.1986 г. Ръководил я служител Лейт. Антони Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Уют Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 25/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на дело IЯ-193 "Уют"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 2007 г. до м. октомври 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Уют" Марийка Семова Димитрова

Дата на раждане: 07.04.1948
Място на раждане: с. Сушица, обл. Велико Търново
Марийка Семова Димитрова Дата на раждане 07.04.1948 г. Място на раждане с. Сушица, обл. Велико Търново Вербувал я служител Лейт. Антони Иванов на 18.06.1986 г., регистрирана на 07.07.1986 г. Ръководил я служител Лейт. Антони Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Уют Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 25/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на дело IЯ-193 "Уют"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Отец Паисий" - Сушица Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-213/ 24.07.2013 г. – община Стражица Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Уют " Марийка Семова Димитрова

Дата на раждане: 07.04.1948
Място на раждане: С. Сушица, обл. Велико Търново
Марийка Семова Димитрова Дата на раждане 07.04.1948 г. Място на раждане С. Сушица, обл. Велико Търново Вербувал я служител Лейт. Антони Иванов на 18.06.1986 г., регистрирана на 07.07.1986 г. Ръководил я служител Лейт. Антони Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Уют Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 25/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на дело IЯ-193 "Уют"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Стражица, издигната от НДСВ Решение № 22/ 29.01.2008 г. 38

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More