Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Фадил; Стоянов намери 1 резултата / The search @pseudo Фадил; Стоянов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Агент "Фадил; Стоянов" Камен Янков Шекеров

Дата на раждане: 17.08.1937
Място на раждане: с. Плетена, обл. Благоевград
Камен Янков Шекеров Дата на раждане 17.08.1937 г. Място на раждане с. Плетена, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Асен Костадинов Грозданов на 26.11.1966 г., регистриран на 12.12.1966 г. Ръководил го служител ст. лейт. Асен Костадинов Грозданов; о. р. Димо Костадинов Ролев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Гоце Делчев Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Фадил; Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-36214; работно дело IР-17555. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Камен Янков Шекеров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More