Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Фанка намери 1 резултата / The search @pseudo Фанка found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Фанка" Ирен Петрова Александрова

Дата на раждане: 26.03.1948
Място на раждане: гр. Монтана
Ирен Петрова Александрова Дата на раждане 26.03.1948 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал я служител ст. лейт. Митко Йошев Митов на 16.10.1979 г., регистрирана на 25.10.1979 г. Ръководил я служител ст. лейт. Митко Йошев Митов; кап. Петко Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Фанка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-554 (Мх) и в работно дело IР-121 (Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-03-1190 от 1998 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ирен Петрова Александрова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More