Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Федя намери 5 резултата / The search @pseudo Федя found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 226
от 01.06.2011
община Банско

Агент "Федя" Иван Костадинов Сирлещов

Дата на раждане: 10.04.1946
Място на раждане: гр. Банско
Иван Костадинов Сирлещов Дата на раждане 10.04.1946 г. Място на раждане гр. Банско Вербувал го служител кап. Борис Миленков Ядков на 26.04.1979 г., регистриран на 21.05.1979 г. Ръководил го служител кап. Борис Миленков Ядков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Разлог Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Федя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3109 (Бл), работно дело IР-2163. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност ВРИД секретар на ИК на ОбНС от 01.11.1990 г. до 10.09.1991г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Костадинов Сирлещов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Федя" Февзи Мустафа Салим

Дата на раждане: 18.09.1955
Място на раждане: с. Дъскотна, обл. Бургас
Февзи Мустафа Салим Дата на раждане 18.09.1955 г. Място на раждане с. Дъскотна, обл. Бургас Вербувал го служител лейт. Валентин Иванов Величков на 06.12.1975 г., регистриран на 16.12.1975 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Иванов Величков; лейт. Димитър Иванов Раднев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-І-ІV, СГУ на МВР-ДС-ІІ-ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Федя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-37023 и в работно дело ІР-17898 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма-длъжник – ЕТ "НОКЕР – ВАЛЕНТИН ЗАИМОВ", гр. София (ЕТ "НОКЕР" – по бюлетина) Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Февзи Мустафа Салим към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-313/ 19.02.2014 г. – "Агробизнесбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Федя" Ерол Халил Юмер

Дата на раждане: 26.08.1968
Място на раждане: с. Подвис, обл. Бургас
Ерол Халил Юмер Дата на раждане 26.08.1968 г. Място на раждане с. Подвис, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Живко Георгиев Желев на 04.12.1985 г., регистриран на 12.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Живко Георгиев Желев; о. р. Радостин Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС; ДС, управление III-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Федя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-151 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо рег. № С 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-760 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Айтос, издигнат от ПП "НДПС"
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент "Федя" Павломир Колев Кънчев

Дата на раждане: 14.06.1951
Място на раждане: с. Тепава, обл. Ловеч
Павломир Колев Кънчев Дата на раждане 14.06.1951 г. Място на раждане с. Тепава, обл. Ловеч Вербувал го служител Полк. Георги Патриков на 26.07.1978 г. Ръководил го служител Полк. Георги Патриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Федя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 87/ 10.07.1990 г. на лично дело 1А 24976 и работно дело 1Р 9968. Снемане от действащия оперативен отчет На 27.03.1980 г. поради изчерпани възможности Публична длъжност или публична дейност Съветник по сухопътните сили - канцелария на президента Желю Желев – от 01.091995 г. до 22.01.1997 г.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Федя " Федя " Павломир Колев Кънчев

Дата на раждане: 14.06.1951
Място на раждане: с. Тепава, обл. Ловеч
Павломир Колев Кънчев Дата на раждане 14.06.1951 г. Място на раждане с. Тепава, обл. Ловеч Вербувал го служител Полк. Георги Патриков на 26.07.1978 г. Ръководил го служител Полк. Георги Патриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Федя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 87/ 10.07.1990 г. на лично дело 1А 24976 и работно дело 1Р 9968. Снемане от действащия оперативен отчет На 27.03.1980 г. поради изчерпани възможности Публична длъжност или публична дейност Съветник по сухопътните сили - канцелария на президента Желю Желев – от 01.091995 г. до 22.01.1997 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More