Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Фердо намери 2 резултата / The search @pseudo Фердо found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Фердо" Димитър Георгиев Назърски

Дата на раждане: 27.01.1943
Място на раждане: гр. Кнежа
Димитър Георгиев Назърски Дата на раждане 27.01.1943 г. Място на раждане гр. Кнежа Вербувал го служител ст. лейт. Минко Георгиев Сладкаров на 11.08.1967 г., регистриран на 29.08.1967 г. Ръководил го служител ст. лейт. Минко Георгиев Сладкаров; о. р. Ангел Червеняшки Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Фердо Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2015. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по архитектура, строителство и минни науки от 2006 г. до 2009 г. Зам. председател на научна комисия по архитектура, строителство и минни науки от 2010 г.
Решение N° 2-53
от 07.08.2012 г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия

Агент "Фердо" Димитър Георгиев Назърски

Дата на раждане: 27.01.1943
Място на раждане: гр. Кнежа
Димитър Георгиев Назърски Дата на раждане 27.01.1943 г. Място на раждане гр. Кнежа Вербувал го служител ст. лейт. Минко Георгиев Сладкаров на 11.08.1967 г., регистриран на 29.08.1967 г. Ръководил го служител ст. лейт. Минко Георгиев Сладкаров; о. р. Ангел Червеняшки Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Фердо Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2015. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2006 г. до 2011 г. Обявява установената с решение № 304/ 31.01.2012 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на: