Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ферид; Филип намери 1 резултата / The search @pseudo Ферид; Филип found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Агент "Ферид; Филип" Мюмюн Мусин Галиб

Дата на раждане: 27.07.1949
Място на раждане: с. Правда, обл. Силистра
Мюмюн Мусин Галиб Дата на раждане 27.07.1949 г. Място на раждане с. Правда, обл. Силистра Вербувал го служител ст. лейт. Ваньо Маринов Иванов на 17.12.1975 г., регистриран на 23.12.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Ваньо Маринов Иванов; лейт. Христо Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ферид; Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1041 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № 260/ 13.02.1990 г. за унищожаване материалите на "Филип". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мюмюн Мусин Галиб към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More