Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Фикус намери 2 резултата / The search @pseudo Фикус found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Съдържател на явочна квартира "Фикус" Емил Петков Аврамов

Дата на раждане: 11.11.1946
Място на раждане: с. Медковец, обл. Монтана
Емил Петков Аврамов Дата на раждане 11.11.1946 г. Място на раждане с. Медковец, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йордан Василев на 01.10.1982 г., регистриран на 14.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Фикус Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. делото на Я/К "Фикус". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на управление в ТДУ Монтана от 01.8.1991 г. до 31.12.1992 г.
Решение N° 2-488
от 07.04.2015 г.
община Монтана

Съдържател на явочна квартира "Фикус" Емил Петков Аврамов

Дата на раждане: 11.11.1946
Място на раждане: с. Медковец, обл. Монтана
Емил Петков Аврамов Дата на раждане 11.11.1946 г. Място на раждане с. Медковец, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йордан Василев на 01.10.1982 г., регистриран на 14.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Фикус Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. делото на Я/К "Фикус". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК от м. ноември 1990 г. до м. октомври 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More