Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Филби намери 1 резултата / The search @pseudo Филби found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Филби" Стефан Иванов Арменски

Дата на раждане: 13.10.1932
Място на раждане: гр. Габрово
Стефан Иванов Арменски Дата на раждане 13.10.1932 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител ст. лейт. Цочо Лалков Тотев на 18.04.1972 г., регистриран на 25.04.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Цочо Лалков Тотев; о. р. Иван Хр. Начев; о. р. Хр. Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филби Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1408/ 16.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 32/ 08.03.1990 г. материалите на аг. "Филби". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ректор от 14.03.1991 г. до 09.05.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-8/ 22.05.2012 г. – частични избори на 13.05.2012 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More