Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Филип намери 27 резултата / The search @pseudo Филип found 27 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Филип" Стоян Илиев Атанасов

Дата на раждане: 08.01.1946
Място на раждане: гр. София
Стоян Илиев Атанасов Дата на раждане 08.01.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Христо Иванов Иванов на 31.05.1976 г., регистриран на 07.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Христо Иванов Иванов; лейт. Чавдар Чернев; ст. лейт. Димитър Балов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-I-III, СГУ на МВР-ДС-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35238; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "Романистика" във Факултет по класически и нови филологии от 2003 г. до 2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Илиев Атанасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Филип" Хасан Хюсеинов Ибрямов

Дата на раждане: 22.02.1951
Място на раждане: с. Трапище, обл. Разград
Хасан Хюсеинов Ибрямов Дата на раждане 22.02.1951 г. Място на раждане с. Трапище, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Тодор Дечев Петров на 03.06.1980 г., регистриран на 09.06.1980 г. Ръководил го служител лейт. Тодор Дечев Петров; ст. лейт. Димитър Енчев Иванов; ст. лейт. Стоян Иванов Богоев; ст. лейт. Веселин Стойков Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1336 (Тщ) и в работно дело IР-1 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 08.10.1998 г. до 02.11.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Хасан Хюсеинов Ибрямов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Филип" Родислав Стефанов Стефанов

Дата на раждане: 08.07.1957
Място на раждане: гр. Сливен
Родислав Стефанов Стефанов Дата на раждане 08.07.1957 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител кап. Кольо Несторов Борисов на 30.10.1985 г., регистриран на 04.11.1985 г. Ръководил го служител кап. Кольо Несторов Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ"И"-ХІ-V, управление ІV-ІV-VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34330; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма-длъжник – ЕТ "РОДИС -РОДИСЛАВ СТЕФАНОВ", гр. София (ЕТ "РОДИС" – по бюлетина) Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Родислав Стефанов Стефанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 53/ 13.11.2008 г. – Държавна агенция по туризъм - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Филип" Валентин Атанасов Измирлиев

Дата на раждане: 21.02.1947
Място на раждане: гр. Казанлък
Валентин Атанасов Измирлиев Дата на раждане 21.02.1947 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Георги Георгиев на 10.10.1975 г., регистриран на 24.10.1975 г. Ръководил го служител о. р. Георги Георгиев; о. р. Цв. Кузовски; о. р. З. Петков; о. р. Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-І-І, управление VІ-ІХ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на "Филип"; писмо вх. № 2865/ 16.03.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки на МВР данните за" агент "Филип". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) до 31.03.1996 г. Коментатор от 01.04.1996 г. до 31.08.1997 г. Редактор (член на редакционен съвет) от 01.09.1997 г. до 25.05.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Секретен сътрудник; Агент "Андреев; Филип" Валентин Аурелов Стоянов

Дата на раждане: 22.07.1951
Място на раждане: Гр. Тутракан
Валентин Аурелов Стоянов Дата на раждане 22.07.1951 г. Място на раждане Гр. Тутракан Вербувал го служител О. р. Любен Предов на 20.11.1978 г., регистриран на 04.01.1979 г.; о. р. Калин Демиревски на 10.08.1988 г., регистриран на 18.08.1988 г. Ръководил го служител О. р. Любен Предов; о. р. Калин Демиревски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник; агент Псевдоними Андреев; Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 4441; рег. дневник; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Филип"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 08.10.1997 г. до 26.01.1998 г. Директор от 27.01.1998 г. до 11.08.2002 г. Главен секретар от 04.10.2004 г. до 27.05.2007 г.
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Филип" Николай Людвиг Цончев

Дата на раждане: 26.07.1936
Място на раждане: Гр. Варна
Николай Людвиг Цончев Дата на раждане 26.07.1936 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Майор Иван Николов Албански на 06.06.1960 г., регистриран на 05.06.1962 г. Ръководил го служител Майор Иван Николов Албански; о. р. Димитър Жулев; о. р. Андрей Андреев; о. р. Христо Козарски; о. р. Петър Венков; о. р. Стоян Савов; о. р. Радко Дунчев Власковски; о. р. Иван Боев Димитров; о. р. Костадин Костадинов; о. р. Георги Василев Георгиев; о. р. Алберт Йовчев; о. р. Петър Димитров Дерибеев; о. р. Панайот Радков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 2595 – 3 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 20.10.1987 г. до 02.10.1994 г.
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Агент "Ферид; Филип" Мюмюн Мусин Галиб

Дата на раждане: 27.07.1949
Място на раждане: с. Правда, обл. Силистра
Мюмюн Мусин Галиб Дата на раждане 27.07.1949 г. Място на раждане с. Правда, обл. Силистра Вербувал го служител ст. лейт. Ваньо Маринов Иванов на 17.12.1975 г., регистриран на 23.12.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Ваньо Маринов Иванов; лейт. Христо Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ферид; Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1041 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № 260/ 13.02.1990 г. за унищожаване материалите на "Филип". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мюмюн Мусин Галиб към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 146
от 29.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Филип" Петър Николов Витков

Дата на раждане: 20.09.1946
Място на раждане: с. Макреш, обл. Видин
Петър Николов Витков Дата на раждане 20.09.1946 г. Място на раждане с. Макреш, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Колю Ранделов на 11.10.1968 г., регистриран на 23.10.1968 г. Ръководил го служител о. р. Колю Ранделов; о. р. Делчо Дончев; о. р. Илия Илиев; о. р. Иван Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VIII, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25641 и работно дело IР-10835. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в УГВ от 01.10.1991 г. до 03.11.1992 г.
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Филип" Борислав Кирилов Митев

Дата на раждане: 05.12.1961
Място на раждане: гр. Ловеч
Борислав Кирилов Митев Дата на раждане 05.12.1961 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител ст. лейт. Румен Дечков Мортев на 27.11.1990 г., регистриран на 19.02.1991 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Дечков Мортев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело IА-2060. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Филип" Владимир Иванов Матеев

Дата на раждане: 10.05.1947
Място на раждане: с. Топчии, обл. Разград
Владимир Иванов Матеев Дата на раждане 10.05.1947 г. Място на раждане с. Топчии, обл. Разград Вербувал го служител подп. Георги Александров Здравков на 14.11.1985 г., регистриран на 23.11.1985 г. Ръководил го служител подп. Георги Александров Здравков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС-VI по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-144 (Рз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" в 18-и МИР-Разград Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Агент "Филип" Шукри Фетиев Якубов

Дата на раждане: 16.03.1960
Място на раждане: гр. Доспат
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Филип" Зия Тахир Тахир

Дата на раждане: 23.10.1964
Място на раждане: с. Фотиново, обл. Кърджали
Зия Тахир Тахир Дата на раждане 23.10.1964 г. Място на раждане с. Фотиново, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Огнян Тосков Георгиев и подп. Ламбев на 18.12.1980 г., регистриран на 23.12.1980 г. Ръководил го служител лейт. Огнян Тосков Георгиев; о. р. Ал. Славчев; о. р. Райчо Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, ВГУ-ХI-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1896 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1381 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1995 г. до 11.09.1996 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент; секретен сътрудник "Филип" Марин Златев Арабаджиев

Дата на раждане: 18.01.1948
Място на раждане: с. Орлица, обл. Кърджали
Марин Златев Арабаджиев Дата на раждане 18.01.1948 г. Място на раждане с. Орлица, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Сашо Николов на 28.09.1976 г., регистриран на 09.10.1976 г. Ръководил го служител о. р. Сашо Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Филип"; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Филип". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Общински съветник от 13.10.1991 г. до 30.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Секретен сътрудник; Агент "Андреев; Филип" Валентин Аурелов Стоянов

Дата на раждане: 22.07.1951
Място на раждане: Гр. Тутракан
Валентин Аурелов Стоянов Дата на раждане 22.07.1951 г. Място на раждане Гр. Тутракан Вербувал го служител О. р. Любен Предов на 20.11.1978 г., регистриран на 04.01.1979 г.; о. р. Калин Демиревски на 10.08.1988 г., регистриран на 18.08.1988 г. Ръководил го служител О. р. Любен Предов; о. р. Калин Демиревски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник; агент Псевдоними Андреев; Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 4441; рег. дневник; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Филип"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Програма "Радио България" в БНР Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Секретен сътрудник; Агент "Андреев; Филип" Валентин Аурелов Стоянов

Дата на раждане: 22.07.1951
Място на раждане: Гр. Тутракан
Валентин Аурелов Стоянов Дата на раждане 22.07.1951 г. Място на раждане Гр. Тутракан Вербувал го служител О. р. Любен Предов на 20.11.1978 г., регистриран на 04.01.1979 г.; о. р. Калин Демиревски на 10.08.1988 г., регистриран на 18.08.1988 г. Ръководил го служител О. р. Любен Предов; о. р. Калин Демиревски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник; агент Псевдоними Андреев; Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 4441; рег. дневник; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Филип"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен редактор в БНТ Директор в БНТ Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 2-1058
от 19.09.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Бизнес банка

Секретен сътрудник; Агент "Каров; Филип" Живко Кирилов Сучев

Дата на раждане: 01.07.1955
Място на раждане: с. Брежани, обл. Благоевград
Живко Кирилов Сучев Дата на раждане 01.07.1955 г. Място на раждане с. Брежани, обл. Благоевград Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 26.08.1976 г.; възстановен от кап. Евтим Аспарухов Янков на 30.08.1989 г., регистриран на 06.12.1989 г. Ръководил го служител кап. Димитър Петков Кутрев; о. р. Георги Цонев; о. р. Любен Предов; о. р. Иван Данков; о. р. Пламен Петков; о. р. Петко Петков; кап. Евтим Аспарухов Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на ПГУ-ХVІІ; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Каров; Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2936 (Бл) и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4352; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Управител на фирма - длъжник - "ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ" ЕООД, гр. Благоевград; Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма –длъжник – "ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ" ЕАД, гр. Благоевград /"ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ" ЕООД – по бюлетина/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Живко Кирилов Сучев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-495
от 21.04.2015 г.
община Велинград

Агент "Филип" Шукри Фетиев Якубов

Дата на раждане: 16.03.1960
Място на раждане: гр. Доспат
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Филип" Фикри Шукриев Рамаданов

Дата на раждане: 29.07.1953
Място на раждане: с. Безводно, обл. Кърджали
Фикри Шукриев Рамаданов Дата на раждане 29.07.1953 г. Място на раждане с. Безводно, обл. Кърджали Вербувал го служител Ст. лейт. Георги Ив. Георгиев на 28.05.1980 г., регистриран на 16.06.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Георги Ив. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали, отдел ДС, отделение II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1558; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1192; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавна дивечовъдна станция "Женда" Кърджали от 01.02. 2002 г.
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент "Филип" Евгени Методиев Миланов

Дата на раждане: 18.07.1945
Място на раждане: с. Комощица, обл. Монтана
Евгени Методиев Миланов Дата на раждане 18.07.1945 г. Място на раждане с. Комощица, обл. Монтана Вербувал го служител кап. Стоян Добрев на 25.11.1984 г., регистриран на 26.11.1984 г. Ръководил го служител кап. Стоян Добрев; ст. лейт. Тихомир Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1192 (Вн); работно дело IР-621 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на Институт по хидро- и аеродинамика - Варна Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Евгени Методиев Миланов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Филип " Боян Младенов Бояджиев

Дата на раждане: 12.09.1960
Място на раждане: Разград
Боян Младенов Бояджиев Дата на раждане 12.09.1960 г. Място на раждане Разград Вербувал го служител Лейт. Стефан Нейчев на 27.02.1984 г. Ръководил го служител Лейт. Стефан Нейчев; Генов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление VІ, отдел ІІ, отделение 1 - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 1035/ 28.02.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001- 05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на район "Витоша", общ. София, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Филип " Шукри Фетиев Якубов

Дата на раждане: 16.03.1960
Място на раждане: гр. Доспат, област Смолян
Шукри Фетиев Якубов Дата на раждане 16.03.1960 г. Място на раждане гр. Доспат, област Смолян Вербувал го служител Валентин Йорданов на 04.12.1985 г. Ръководил го служител Валентин Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Собственоръчно написани агентурни сведения; картон обр. 4; рег. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 органите по чл. 1 дневник;; архивно дело І Р – 15228; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на гр. Сърница, общ. Велинград, обл. Пазарджик, издигнат от СДС
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Филип; Бойко" Николай Димитров Чешмеджиев

Дата на раждане: 13.06.1950
Място на раждане: гр. София
Николай Димитров Чешмеджиев Дата на раждане 13.06.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ботю Христов на 25.08.1981 г., регистриран на 18.09.1981 г. Ръководил го служител о. р. Ботю Христов; о. р. Владимир Исаков Николов; о. р. Стоичков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХII-IV, ВГУ-ХVI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип; Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2196/ 09.05.1990 г. с искане "да се изличат от всички картотеки данните за" "Бойко". Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма - длъжник ЕТ "НИК ИНФО", гр. Монтана Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Филип" Хасан Хюсеинов Ибрямов

Дата на раждане: 22.02.1951
Място на раждане: с. Трапище, обл. Разград
Хасан Хюсеинов Ибрямов Дата на раждане 22.02.1951 г. Място на раждане с. Трапище, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Тодор Дечев Петров на 03.06.1980 г., регистриран на 09.06.1980 г. Ръководил го служител лейт. Тодор Дечев Петров; ст. лейт. Димитър Енчев Иванов; ст. лейт. Стоян Иванов Богоев; ст. лейт. Веселин Стойков Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1336 (Тщ) и в работно дело IР-1 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Христо Ботев" - Вардун Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Хасан Хюсеинов Ибрямов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Агент; секретен сътрудник "Филип; Каменчев (Камен)" Светослав Стефанов Терзиев

Дата на раждане: 26.12.1954
Място на раждане: гр. София
Светослав Стефанов Терзиев Дата на раждане 26.12.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Владимир Динев на 06.02.1981 г., регистриран на 16.02.1981 г.; регистриран в ПГУ на 17.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Динев; о. р. Красимир Миладинов; о. р. Ангел Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I, управление VI-IХ-I, управление VI-I-V; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Филип; Каменчев (Камен) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Филип"; дело Ф1, а.е. 7395; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Политически коментатор от 01.06.2005 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г. "168 ЧАСА" ЕООД – вестник "24 часа" и вестник "168 часа" Проверени са 64 лица. вестник "24 часа"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Филип" Димитър Симеонов Цонев

Дата на раждане: 05.10.1954
Място на раждане: гр. Търговище
Димитър Симеонов Цонев Дата на раждане 05.10.1954 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал го служител майор Васил Стефанов Ламбев на 07.06.1985 г., регистриран на 18.06.1985 г. Ръководил го служител майор Васил Стефанов Ламбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3619 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-03-1190 от 1998 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Филип" Борислав Кирилов Митев

Дата на раждане: 05.12.1961
Място на раждане: гр. Ловеч
Борислав Кирилов Митев Дата на раждане 05.12.1961 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител ст. лейт. Румен Дечков Мортев на 27.11.1990 г., регистриран на 19.02.1991 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Дечков Мортев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело IА-2060. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.04.2008 г. Обявен с решение № 117/ 17.03.2010 г. - МВР
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Секретен сътрудник; Агент "Андреев; Филип" Валентин Аурелов Стоянов

Дата на раждане: 22.07.1951
Място на раждане: Гр. Тутракан
Валентин Аурелов Стоянов Дата на раждане 22.07.1951 г. Място на раждане Гр. Тутракан Вербувал го служител Любен Предов на 20.11.1978 г., регистриран на 04.01.1979 г.; Калин Демиревски на 10.08.1988 г., регистриран на 18.08.1988 г. Ръководил го служител Любен Предов; Калин Демиревски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник; агент Псевдоними Андреев; Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е.4441; рег. дневник; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Филип"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на програма „радио България” от 21.01.2007 г. Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. - председателят, заместник-председателите, генералните директори, членовете на управителен съвет, членовете на контролен орган, членовете, ръководителите на редакции (дирекции), ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Българската национална телевизия.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More