Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Филип; Бойко намери 1 резултата / The search @pseudo Филип; Бойко found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Филип; Бойко" Николай Димитров Чешмеджиев

Дата на раждане: 13.06.1950
Място на раждане: гр. София
Николай Димитров Чешмеджиев Дата на раждане 13.06.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ботю Христов на 25.08.1981 г., регистриран на 18.09.1981 г. Ръководил го служител о. р. Ботю Христов; о. р. Владимир Исаков Николов; о. р. Стоичков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХII-IV, ВГУ-ХVI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип; Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2196/ 09.05.1990 г. с искане "да се изличат от всички картотеки данните за" "Бойко". Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма - длъжник ЕТ "НИК ИНФО", гр. Монтана Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More