Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Филолог; Апостолов намери 1 резултата / The search @pseudo Филолог; Апостолов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Доверена връзка; Агент "Филолог; Апостолов" Петър Евтимов Петров

Дата на раждане: 11.01.1932
Място на раждане: с. Габер, обл. Софийска
Петър Евтимов Петров Дата на раждане 11.01.1932 г. Място на раждане с. Габер, обл. Софийска Вербувал го служител ст. лейт. Кирил Андреев Кирилов на 03.12.1979 г., регистриран на 06.12.1979 г. Ръководил го служител кап. Стоян Кънчев Вълев; ст. лейт. Кирил Андреев Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверена връзка; агент Псевдоними Филолог; Апостолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело Ф8, а.е 40 – 5 тома; лично дело IА-36747. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция до 01.08.1990 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Евтимов Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More