Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Фока намери 3 резултата / The search @pseudo Фока found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Фока" Андрей Георгиев Андреев

Дата на раждане: 28.01.1956
Място на раждане: гр. София
Андрей Георгиев Андреев Дата на раждане 28.01.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Димитров на 22.07.1986 г., регистриран на 06.08.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Фока Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32252; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „БУЛГАРЛИЗИНГ” АД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-275
от 04.12.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Банка за земеделски кредит

Агент "Фока" Андрей Георгиев Андреев

Дата на раждане: 28.01.1956
Място на раждане: гр. София
Андрей Георгиев Андреев Дата на раждане 28.01.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Димитров на 22.07.1986 г., регистриран на 06.08.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Фока Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32252; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ДАРУ МЕТАЛ" ООД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Фока" Андрей Георгиев Андреев

Дата на раждане: 28.01.1956
Място на раждане: гр. София
Андрей Георгиев Андреев Дата на раждане 28.01.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Димитров на 22.07.1986 г., регистриран на 06.08.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Фока Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32252; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Представител на юридическо лице - член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "РИЛСКИ МАНАСТИР" ООД, гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-275/ 04.12.2013 г. – длъжници към "Банка за земеделски кредит" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More