Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Фокс намери 1 резултата / The search @pseudo Фокс found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Секретен сътрудник "Фокс" Михаил Тодоров Михов

Дата на раждане: 20.04.1944
Място на раждане: гр. Пазарджик
Михаил Тодоров Михов Дата на раждане 20.04.1944 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Анастас Любомиров Маринов на 14.04.1987 г., регистриран на 24.04.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Анастас Любомиров Маринов; о. р. Борислав Димитров; о. р. Николай Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Фокс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело Ф1, а.е. 6732; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "Физика на кондензираната материя" във Физически факултет от 2003 г. до 2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Михаил Тодоров Михов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More