Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Фонфон намери 1 резултата / The search @pseudo Фонфон found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1013
от 18.07.2017 г.
Държавни дружества ММС

Съдържател на явочна квартира "Фонфон" Валентин Димитров Лапев

Дата на раждане: 13.05.1950
Място на раждане: с. Стоб, обл. Кюстендил
Валентин Димитров Лапев Дата на раждане 13.05.1950 г. Място на раждане с. Стоб, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Янчо Гроздев на 07.03.1984 г., регистриран на 13.04.1984 г. Ръководил го служител о. р. Янчо Гроздев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-ІІІ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Фонфон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 937/ 22.02.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Фонфон". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на "Национална спортна база" ЕАД от 19.04.2000 г. до 28.02.2001 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More