Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Фред намери 2 резултата / The search @pseudo Фред found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Фред" Петър Димитров Касев

Дата на раждане: 30.06.1958
Място на раждане: гр. Първомай
Петър Димитров Касев Дата на раждане 30.06.1958 г. Място на раждане гр. Първомай Вербувал го служител о. р. Чоно Христозов на 30.10.1989 г., регистриран на 04.11.1989 г. Ръководил го служител о. р. Чоно Христозов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-Раковски Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Фред Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 108-А/ 15.06.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Фред". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "5 К" ООД, гр. Пловдив ("5 К ПЕТЪР КАСЕВ" ООД – по бюлетина); Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник - "5 К" ЕООД ("5 К ПЕТЪР КАСЕВ" ООД – по бюлетина) Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Димитров Касев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-11/ 31.05.2012 г. – Асоциация на индустриалния капитал в България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Валтер; Фред" Петър Александров Междуречки

Дата на раждане: 02.05.1934
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Петър Александров Междуречки Дата на раждане 02.05.1934 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Любен Шишков на 22.09.1958 г., регистриран на 27.01.1959 г. Ръководил го служител о. р. Любен Шишков; о. р. Гено Петров Генов; о. р. Иван Петров Калинкин; о. р. Георги Йосифов; о. р. Йордан Пенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валтер; Фред Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; дело Ф1, а.е. 1473. Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Източен Берлин до 13.02.1991 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More