Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хабов намери 4 резултата / The search @pseudo Хабов found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1018
от 25.07.2017 г.
лица по чл. 26, ал 1, т. 4 длъжници към Елитбанк

Секретен сътрудник "Хабов" Иван Василев Хиновски

Дата на раждане: 03.09.1947
Място на раждане: с. Глава, обл. Плевен
Иван Василев Хиновски Дата на раждане 03.09.1947 г. Място на раждане с. Глава, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Румен Велинов, регистриран в ПГУ на 22.09.1982 г. Ръководил го служител о. р. Румен Велинов; о. р. Пл. Костов; о. р. Стефан Косев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Хабов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 2625/ 1990 г. за унищожаване на дело № 14899 на СС "Хабов", състоящо се от том 1 от 188 стр. и том 2 от 72 стр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД, гр. София /"НАЦИОНАЛНА ЕЛ. КОМПАНИЯ" ЕАД – по бюлетина/ Обявява установената и обявена с решение № 2-252/ 30.10.2013 г. – община Козлодуй - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Секретен сътрудник "Хабов" Иван Василев Хиновски

Дата на раждане: 03.09.1947
Място на раждане: с. Глава, обл. Плевен
Иван Василев Хиновски Дата на раждане 03.09.1947 г. Място на раждане с. Глава, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Румен Велинов, регистриран в ПГУ на 22.09.1982 г. Ръководил го служител о. р. Румен Велинов; о. р. Пл. Костов; о. р. Стефан Косев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Хабов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 2625/ 1990 г. за унищожаване на дело № 14899 на СС "Хабов", състоящо се от том 1 от 188 стр. и том 2 от 72 стр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен експертен сътрудник в Комисия по енергетика от 07.09.2005 г. до 28.01.2008 г. Главен експертен сътрудник в Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм от 01.09.2009 г. до 01.09.2010 г.
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Секретен сътрудник "Хабов" Иван Василев Хиновски

Дата на раждане: 03.09.1947
Място на раждане: с. Глава, обл. Плевен
Иван Василев Хиновски Дата на раждане 03.09.1947 г. Място на раждане с. Глава, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Румен Велинов, регистриран в ПГУ на 22.09.1982 г. Ръководил го служител о. р. Румен Велинов; о. р. Пл. Костов; о. р. Стефан Косев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Хабов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 2625/ 1990 г. за унищожаване на дело № 14899 на СС "Хабов", състоящо се от том 1 от 188 стр. и том 2 от 72 стр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на Национална електрическа компания ЕАД от 25.07.1997г. до 01.07.1998 г. Член на Съвета на директорите на Национална електрическа компания ЕАД от 25.07.1997 г. до 25.07.2000 г. Член на Съвета на директорите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, от 28.04.2000 г. до 13.09.2001 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1018/ 25.07.2017 г. – длъжници към Елитбанк Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1022/ 01.08.2017 г. – администрацията на Народното събрание, щатните служители към постоянните комисии на Народното събрание Обявява установената и обявена с решение № 2-252/ 30.10.2013 г. – община Козлодуй - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1022
от 01.08.2017 г.
Администрация на Народното събрание юли 2017 г.

Секретен сътрудник "Хабов" Иван Василев Хиновски

Дата на раждане: 03.09.1947
Място на раждане: с. Глава, обл. Плевен
Иван Василев Хиновски Дата на раждане 03.09.1947 г. Място на раждане с. Глава, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Румен Велинов, регистриран в ПГУ на 22.09.1982 г. Ръководил го служител о. р. Румен Велинов; о. р. Пл. Костов; о. р. Стефан Косев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Хабов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 2625/ 1990 г. за унищожаване на дело № 14899 на СС "Хабов", състоящо се от том 1 от 188 стр. и том 2 от 72 стр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен експертен сътрудник в Комисия за наблюдение дейността на ДКЕВР от 16.12.2014 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1018/ 25.07.2017 г. – длъжници към Елитбанк Обявява установената и обявена с решение № 2-410/ 15.10.2014 г. – Министерство на отбраната - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More