Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хавана намери 2 резултата / The search @pseudo Хавана found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Съдържател на явочна квартира "Хавана" Петко Димитров Караиванов

Дата на раждане: 18.09.1933
Място на раждане: с. Ябълково, обл. Хасково
Петко Димитров Караиванов Дата на раждане 18.09.1933 г. Място на раждане с. Ябълково, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Лозанов на 13.06.1973 г., регистриран на 19.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Лозанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Хавана Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2088/ 02.05.1990 г. за "заличаването на данните за Я/К "Хавана"" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1992 г. до 2000 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Съдържател на явочна квартира "Хавана" Петко Димитров Караиванов

Дата на раждане: 18.09.1933
Място на раждане: с. Ябълково, обл. Хасково
Петко Димитров Караиванов Дата на раждане 18.09.1933 г. Място на раждане с. Ябълково, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Лозанов на 13.06.1973 г., регистриран на 19.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Лозанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Хавана Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2088/ 02.05.1990 г. за "заличаването на данните за Я/К "Хавана"" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по машинни и електротехнически науки от 1992 г. Член на научна комисия по електротехнически науки и автоматика от 1993 г. Секретар на комисия по машинни науки от 1997 г. до 2003 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More