Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хаджи намери 1 резултата / The search @pseudo Хаджи found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Сътрудник "Хаджи" Вейсал Расимов Юсуфов

Дата на раждане: 07.03.1946
Място на раждане: с. Чернолик, обл. Силистра
Вейсал Расимов Юсуфов Дата на раждане 07.03.1946 г. Място на раждане с. Чернолик, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Николай Станков Неделчев на 12.09.1969 г., регистриран на 26.09.1969 г. Ръководил го служител о. р. Николай Станков Неделчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Хаджи Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2723 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2723 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-775 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Чернолик от 1990 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More