Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хаджиев намери 7 резултата / The search @pseudo Хаджиев found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Осведомител; Агент; секретен сътрудник "Хаджиев" Дончо Колев Кючуков

Дата на раждане: 10.03.1952
Място на раждане: с. Недялско, обл. Ямбол
Дончо Колев Кючуков Дата на раждане 10.03.1952 г. Място на раждане с. Недялско, обл. Ямбол Вербувал го служител лейт. Васил Ангелов Генев на 17.02.1971 г., регистриран на 12.03. 1971 г., регистриран в ПГУ на 17.09.1984 г. Ръководил го служител лейт. Васил Ангелов Генев; лейт. Филип Филипов Кръстев; кап. Добри Василев; ст. лейт. Христо Драганов Илиев; о. р. М. Минков; полк. Стефан Маджаров; о. р. Димитър Недев; о. р. Огнян Езекиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС; ДС, управление VI-VI, управление II-Х-I, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент; секретен сътрудник Псевдоними Хаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7456 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Банка за земеделски кредит от 17.08.1995 г. до 06.05.1996 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Дончо Колев Кючуков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 212
от 28.04.2011
община Разлог

Агент "Хаджиев" Христо Любомиров Казасов

Дата на раждане: 24.08.1955
Място на раждане: гр. Габрово
Христо Любомиров Казасов Дата на раждане 24.08.1955 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител кап. Живко Петров Живев на 13.06.1989 г., регистриран на 20.06.1989 г. Ръководил го служител кап. Живко Петров Живев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Разлог Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3011 (Бл); работно дело IР-2098 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г.
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Осведомител; Агент; секретен сътрудник "Хаджиев" Дончо Колев Кючуков

Дата на раждане: 10.03.1952
Място на раждане: с. Недялско, обл. Ямбол
Дончо Колев Кючуков Дата на раждане 10.03.1952 г. Място на раждане с. Недялско, обл. Ямбол Вербувал го служител лейт. Васил Ангелов Генев на 17.02.1971 г., регистриран на 12.03. 1971 г., регистриран в ПГУ на 17.09.1984 г. Ръководил го служител лейт. Васил Ангелов Генев; лейт. Филип Филипов Кръстев; кап. Добри Василев; ст. лейт. Христо Драганов Илиев; о. р. М. Минков; полк. Стефан Маджаров; о. р. Димитър Недев; о. р. Огнян Езекиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС; ДС, управление VI-VI, управление II-Х-I, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент; секретен сътрудник Псевдоними Хаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7456 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка-длъжник – "БЗК" АД - от 17.08.1995 г. до 06.05.1996 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Дончо Колев Кючуков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД Обявява установената и обявена с решение № 2-206/ 10.07.2013 г. – "СИБАНК" ЕАД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-120
от 12.12.2012 г.
община Айтос

Агент "Хаджиев" Иляз Бекир Али

Дата на раждане: 07.10.1938
Място на раждане: с. Рът, обл. Кърджали
Иляз Бекир Али Дата на раждане 07.10.1938 г. Място на раждане с. Рът, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Желю Димитров Желев на 22.06.1987 г., регистриран на 06.07.1987 г. Ръководил го служител кап. Желю Димитров Желев; о. р. М. Монев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1012 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 22.10.1991 г. до 29.10.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иляз Бекир Али към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-669
от 21.06.2016 г.
община Ветово

Агент "Хаджиев" Кямил Рямзи Мутаф

Дата на раждане: 26.08.1959
Място на раждане: с. Смирненски, обл. Русе
Кямил Рямзи Мутаф Дата на раждане 26.08.1959 г. Място на раждане с. Смирненски, обл. Русе Вербувал го служител кап. Драган Димитров Петров на 03.04.1978 г., регистриран на 24.04.1978 г. Ръководил го служител кап. Драган Димитров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I; ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2809 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр.; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" работно дело IР- 377 (Рс); писмо вх. № 1912/ 16.04.1990 г. с протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" лично дело IА-2809 (Рс) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Смирненски от 1990 г. до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Хаджиев " Димитър Георгиев Иванов

Дата на раждане: 08.11.1949
Място на раждане: гр. Кърджали
Димитър Георгиев Иванов Дата на раждане 08.11.1949 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител кап. Митко Колев Овчаров на 09.05.1980 г., регистриран на 28.05.1980 г. Ръководил го служител кап. Митко Колев Овчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кърджали – ДС, отделение АМ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Хаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А - 68 (Пз) - Решение № 18/ 25.10.2007 г. 6 МФ; протокол рег. № КА 498 от 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело I Р – 75 (Кж); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с.Резбарци, общ. Кърджали, издигнат от Политически Клуб Тракия
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Осведомител; Агент; секретен сътрудник "Хаджиев" Дончо Колев Кючуков

Дата на раждане: 10.03.1952
Място на раждане: с. Недялско, обл. Ямбол
Дончо Колев Кючуков Дата на раждане 10.03.1952 г. Място на раждане с. Недялско, обл. Ямбол Вербувал го служител лейт. Васил Ангелов Генев на 17.02.1971 г., регистриран на 12.03.1971 г., регистриран в ПГУ на 17.09.1984 г. Ръководил го служител лейт. Васил Ангелов Генев; лейт. Филип Филипов Кръстев; кап. Добри Василев; ст. лейт. Христо Драганов Илиев; о. р. М. Минков; полк. Стефан Маджаров; о. р. Димитър Недев; о. р. Огнян Езекиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС; ДС, управление VI-VI, управление II-Х-I, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент; секретен сътрудник Псевдоними Хаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7456 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "Банка за земеделски кредит" АД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Дончо Колев Кючуков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More