Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хаджиева намери 1 резултата / The search @pseudo Хаджиева found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Хаджиева" Биннас Селимова Емурлова

Дата на раждане: 29.10.1941
Място на раждане: с. Орляк, обл. Добрич
Биннас Селимова Емурлова Дата на раждане 29.10.1941 г. Място на раждане с. Орляк, обл. Добрич Вербувал я служител кап. Георги Борисов Табаков на 05.03.1985 г., регистрирана на 12.03.1985 г. Ръководил я служител кап. Георги Борисов Табаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хаджиева Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-131 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-93/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-136 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник до 10.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More