Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хаккъ; Никола; Альоша намери 1 резултата / The search @pseudo Хаккъ; Никола; Альоша found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Сътрудник; Агент "Хаккъ; Никола; Альоша" Нури Вехби Реджеб

Дата на раждане: 01.12.1922
Място на раждане: с. Брезен, обл. Кърджали
Нури Вехби Реджеб Дата на раждане 01.12.1922 г. Място на раждане с. Брезен, обл. Кърджали Вербувал го служител подп. Атанас Хубенов Пенев на 08.10.1969 г., регистриран на 18.11.1969 г. Ръководил го служител подп. Атанас Хубенов Пенев; о. р. Стоян Б. Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент Псевдоними Хаккъ; Никола; Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1887 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1570 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More