Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Халилов; Халим; Ян намери 1 резултата / The search @pseudo Халилов; Халим; Ян found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент; секретен сътрудник "Халилов; Халим; Ян" Хрисим Янушев Башев

Дата на раждане: 17.03.1951
Място на раждане: гр. Севлиево
Хрисим Янушев Башев Дата на раждане 17.03.1951 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител вербуван на 27.06.1972 г., регистриран на 30.06.1972 г.; регистриран в ПГУ на 15.05.1975 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Стоев Иванов; о. р. Александър Маринов; кап. Костадин Георгиев Атанасов; о. р. Иван Григоров; о. р. Владимир Митрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I, ПГУ-I, ПГУ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Халилов; Халим; Ян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 7215 – 7 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в "Скорпион Шипинг" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Промишлена пералня 1 и 2 ул. Първа Българска армия 18, обособена част от "СВЕЖЕСТ" ЕАД Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More