Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хари намери 22 резултата / The search @pseudo Хари found 22 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Хари" Димитър Методиев Минчев

Дата на раждане: 23.01.1949
Място на раждане: гр. Стара Загора
Димитър Методиев Минчев Дата на раждане 23.01.1949 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Любомир Мицаров на 26.10.1977 г., регистриран на 09.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Мицаров; о. р. Лозан Лозанов; о. р. Цветков; о. р. Валери Недев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, отдел III, отделение II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-33399. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в СтСлС
Решение N° 2-533
от 16.07.2015 г.
община Плевен

Агент "Хари" Христо Йотов Йотов

Дата на раждане: 24.06.1953
Място на раждане: гр. Плевен
Христо Йотов Йотов Дата на раждане 24.06.1953 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител Лейт. Тодор Асенов Великов на 03.09.1979 г., регистриран на 08.09.1979 г. Ръководил го служител Лейт. Тодор Асенов Великов; ст. лейт. Пламен Димитров Димитров; ст. лейт. Валентин Григоров; кап. Владимир Маринков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен, отдел ДС, отделение второ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2102; работно дело IР-799; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Хари" Тома Петров Пожарлиев

Дата на раждане: 20.09.1942
Място на раждане: Гърция
Тома Петров Пожарлиев Дата на раждане 20.09.1942 г. Място на раждане Гърция Вербувал го служител ст. лейт. Александър Петров Тодоров на 15.06.1978 г., регистриран на 19.06.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александър Петров Тодоров; ст. лейт. Сашо Христов Николов; полк. Данчо Цв. Тодоров; лейт. Светослав Танов Софронов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-28383; работно дело IР-13936. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ – София“ АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-586
от 08.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Хари" Кирил Янков Бояджиев

Дата на раждане: 27.10.1961
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Кирил Янков Бояджиев Дата на раждане 27.10.1961 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител ст. лейт. Здравко Иванов Върбанов на 11.07.1980 г., регистриран на 31.07.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Здравко Иванов Върбанов; о. р. Събев; о. р. Диян Върбанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и работно дело IА-951; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Горна Оряховица, издигнат от "АЛТЕРНАТИВА ЗА ГОРНА ОРЯХОВИЦА" (ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА", КП "НАРОДЕН СЪЮЗ", ПП "НОВОТО ВРЕМЕ", ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ") Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Янков Бояджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Хари" Атанас Георгиев Джелятов

Дата на раждане: 08.02.1967
Място на раждане: гр. Кюстендил
Атанас Георгиев Джелятов Дата на раждане 08.02.1967 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 25.03.1987 г., регистриран на 23.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Български национален съюз – НД” в 10-и ИР-Кюстендил За Атанас Георгиев Джелятов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Резидент "Хари" Любомир Димитров Христов

Дата на раждане: 04.11.1954
Място на раждане: гр. Шумен
Любомир Димитров Христов Дата на раждане 04.11.1954 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Иван Боянов Кацарски на 21.02.1981 г.; регистриран на 30.03.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Боянов Кацарски; кап. Димитър Георгиев еоргиев Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35266. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ГЕРБ" в 30-и ИР-Шумен
Решение N° 2-24
от 27.06.2012 г.
Съюз за стопанска инициатива

Агент "Хари" Георги Величков Барбудев

Дата на раждане: 09.07.1957
Място на раждане: гр. Смолян
Георги Величков Барбудев Дата на раждане 09.07.1957 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител о. р. Слави Славов на 26.10.1989 г., регистриран на 16.11.1989 г. Ръководил го служител о. р. Слави Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 21.05.1990 г. делата на агент "Хари". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии - радиа и телевизии
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Резидент "Хари" Любомир Димитров Христов

Дата на раждане: 04.11.1954
Място на раждане: гр. Шумен
Любомир Димитров Христов Дата на раждане 04.11.1954 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Иван Боянов Кацарски на 21.02.1981 г.; регистриран на 30.03.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Боянов Кацарски; кап. Димитър Георгиев еоргиев Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35266. Кандидат за кмет на община Шумен, издигнат от партия "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 136/ 02.06.2010 г. – МВР Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Резидент "Хари" Любомир Димитров Христов

Дата на раждане: 04.11.1954
Място на раждане: гр. Шумен
Любомир Димитров Христов Дата на раждане 04.11.1954 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Иван Боянов Кацарски на 21.02.1981 г.; регистриран на 30.03.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Боянов Кацарски; кап. Димитър Георгиев еоргиев Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35266. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "ГЕРБ" в 30-и МИР-Шумен Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 136/ 02.06.2010 г. – МВР Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Хари" Тома Петров Пожарлиев

Дата на раждане: 20.09.1942
Място на раждане: Гърция
Тома Петров Пожарлиев Дата на раждане 20.09.1942 г. Място на раждане Гърция Вербувал го служител ст. лейт. Александър Петров Тодоров на 15.06.1978 г., регистриран на 19.06.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александър Петров Тодоров; ст. лейт. Сашо Христов Николов; полк. Данчо Цв. Тодоров; лейт. Светослав Танов Софронов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-28383; работно дело IР-13936. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по медицински науки – хирургични специалности и стоматология от 2006 г. до 2009 г. Председател на научна комисия по медицински науки – хирургични специалности и стоматология от 2010 г.
Решение N° 2-858
от 21.02.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Булбанк

Осведомител "Хари" Любомир Димитров Пармаков

Дата на раждане: 21.08.1947
Място на раждане: гр. Самоков
Любомир Димитров Пармаков Дата на раждане 21.08.1947 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител Подп. Иван Павлов Кръстев на 04.03.1971 г., регистриран на 31.03.1971 г. Ръководил го служител Подп. Иван Павлов Кръстев; о. р. Цветан Пешев; о. р. Пламен Събев; о. р. Георги Чолаков; о. р. Максим Цветков; о. р. Иван Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II; управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-27373; работно дело IР-8989-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ХОТЕЛ ВИТОША" АД, гр. София /"ЗОГРАФСКИ" АД – по бюлетина/ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Хари" Георги Величков Барбудев

Дата на раждане: 09.07.1957
Място на раждане: гр. Смолян
Георги Величков Барбудев Дата на раждане 09.07.1957 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител о. р. Слави Славов на 26.10.1989 г., регистриран на 16.11.1989 г. Ръководил го служител о. р. Слави Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 21.05.1990 г. делата на агент "Хари". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "ЕВРОКОМ БЪЛГАРИЯ" ООД
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент "Хасан; Хари" Реджеб Халил Оруч

Дата на раждане: 05.02.1944
Място на раждане: с. Ковил, обл. Кърджали
Реджеб Халил Оруч Дата на раждане 05.02.1944 г. Място на раждане с. Ковил, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Пенчо Николов Мекиков на 22.04.1965 г., регистриран на 08.05.1965 г. Ръководил го служител о. р. Пенчо Николов Мекиков; о. р. Г. Харитев; о. р. Станчо Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-IV; ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хасан; Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1890 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1890 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1572 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на кметство Полковник Желязово от 08.10.1990 г. до 18.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент "Хари" Любомир Димитров Христов

Дата на раждане: 04.11.1954
Място на раждане: гр. Шумен
Любомир Димитров Христов Дата на раждане 04.11.1954 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Иван Боянов Кацарски на 21.02.1981 г.; регистриран на 30.03.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Боянов Кацарски; кап. Димитър Георгиев еоргиев Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35266. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 21.04.1998 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Агент "Хари" Сергей Емилов Асенов

Дата на раждане: 21.03.1964
Място на раждане: гр. Омуртаг
Сергей Емилов Асенов Дата на раждане 21.03.1964 г. Място на раждане гр. Омуртаг Вербувал го служител лейт. Иван Николов Еремиев на 06.04.1983 г., регистриран на 19.04.1983 г. Ръководил го служител лейт. Иван Николов Еремиев; о. р. Луко Цветков Илиев; о. р. Емил Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-V-VІ; ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-954 (Тщ) и в работно дело ІР-12893; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-547 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 20.11.1995 г. до 04.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Хари" Кирил Янков Бояджиев

Дата на раждане: 27.10.1961
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Кирил Янков Бояджиев Дата на раждане 27.10.1961 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител ст. лейт. Здравко Иванов Върбанов на 11.07.1980 г., регистриран на 31.07.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Здравко Иванов Върбанов; о. р. Събев; о. р. Диян Върбанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и работно дело IА-951; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Горна Оряховица, издигнат от ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Янков Бояджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Осведомител "Хари" Любомир Димитров Пармаков

Дата на раждане: 21.08.1947
Място на раждане: гр. Самоков
Любомир Димитров Пармаков Дата на раждане 21.08.1947 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител Подп. Иван Павлов Кръстев на 04.03.1971 г., регистриран на 31.03.1971 г. Ръководил го служител Подп. Иван Павлов Кръстев; о. р. Цветан Пешев; о. р. Пламен Събев; о. р. Георги Чолаков; о. р. Максим Цветков; о. р. Иван Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II; управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-27373; работно дело IР-8989-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" Обявен с решение № 53/ 13.11.2008 г. - Държавна агенция по туризъм
Решение N° 2-513
от 27.05.2015 г.
Приватизирани предприятия Кърджали

Агент "Хари" Халил Хасан Мехмед

Дата на раждане: 11.09.1965
Място на раждане: гр. Кърджали
Халил Хасан Мехмед Дата на раждане 11.09.1965 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петър Георгиев на 21.09.1982 г., регистриран на 21.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Петър Георгиев; о. р. Делчо Керушев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на ВГУ; ДС, управление III-V-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-13505; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1374 (Кж).; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Хари". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – предмет на договор за приватизационна продажба – "ХРАНЕНЕ И ПОДСЛОН" ЕАД Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в дружество - купувач по договор за приватизационна продажба – "БЪЛГАРИЯ – 98" ООД гр.Кърджали Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 53
от 13.11.2008
държавни агенции

Осведомител "Хари" Любомир Димитров Пармаков

Дата на раждане: 21.08.1947
Място на раждане: Гр. Самоков
Любомир Димитров Пармаков Дата на раждане 21.08.1947 г. Място на раждане Гр. Самоков Вербувал го служител Подп. Иван Павлов Кръстев на 04.03.1971 г., регистриран на 31.03.1971 г. Ръководил го служител Подп. Иван Павлов Кръстев; о. р. Цветан Пешев; о. р. Пламен Събев; о. р. Георги Чолаков; о. р. Максим Цветков; о. р. Иван Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II; управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-27373; работно дело IР-8989-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Началник управление от 10.04.1997 г. до 09.02.1998 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Хари " Христо Йотов Йотов

Дата на раждане: 24.06.1953
Място на раждане: Гр. Плевен
Христо Йотов Йотов Дата на раждане 24.06.1953 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител Лейт. Тодор Асенов Великов на 03.09.1979 г., регистриран на 08.09.1979 г. Ръководил го служител Лейт. Тодор Асенов Великов; ст. лейт. Пламен Димитров Димитров; ст. лейт. Валентин Григоров; кап. Владимир Маринков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен, отдел ДС, отделение второ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2102; работно дело IР-799; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Плевен, издигнат от Коалиция “ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПЛЕВЕН /СДС, ДСБ, БЗНС, ДП, НДСВ, БСДП, БДС, “РАДИКАЛИ”, ОБНЦБ/” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Хари" Христина Христова Димитрова

Дата на раждане: 23.04.1943
Място на раждане: с. Лесидрен, обл. Ловеч
Христина Христова Димитрова Дата на раждане 23.04.1943 г. Място на раждане с. Лесидрен, обл. Ловеч Вербувал я служител о. р. Лальо Стоев Начевски на 18.03.1985 г., регистрирана на 28.03.1985 г. Ръководил я служител о. р. Лальо Стоев Начевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 44/ 08.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-787 (Лч); запис в архивния дневник за унищожаване работно дело IР-430 (Лч). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-03-973 от 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Резидент "Хари" Любомир Димитров Христов

Дата на раждане: 04.11.1954
Място на раждане: гр. Шумен
Любомир Димитров Христов Дата на раждане 04.11.1954 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Иван Боянов Кацарски на 21.02.1981 г.; регистриран на 30.03.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Боянов Кацарски; кап. Димитър Георгиев еоргиев Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35266. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП ''ГЕРБ'" в 30-и МИР-Шумен Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 136/ 02.06.2010 г. – МВР Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More