Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хасан намери 2 резултата / The search @pseudo Хасан found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент "Хасан; Хари" Реджеб Халил Оруч

Дата на раждане: 05.02.1944
Място на раждане: с. Ковил, обл. Кърджали
Реджеб Халил Оруч Дата на раждане 05.02.1944 г. Място на раждане с. Ковил, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Пенчо Николов Мекиков на 22.04.1965 г., регистриран на 08.05.1965 г. Ръководил го служител о. р. Пенчо Николов Мекиков; о. р. Г. Харитев; о. р. Станчо Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-IV; ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хасан; Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1890 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1890 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1572 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на кметство Полковник Желязово от 08.10.1990 г. до 18.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Агент; сътрудник "Хасан" Наско Алексиев Кръстев

Дата на раждане: 26.03.1951
Място на раждане: с. Водач, обл. Кърджали
Наско Алексиев Кръстев Дата на раждане 26.03.1951 г. Място на раждане с. Водач, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Новак Чернев Новаков на 19.05.1975 г., регистриран на 05.06.1975 г. Ръководил го служител кап. Новак Чернев Новаков; о. р. Т. Тодоров; ст. лейт. Петров; майор Митков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; сътрудник Псевдоними Хасан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3045 (Вн) МФ и в дело № 15250; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; обр. 2, обр. 4 – 6 бр. и обр. 9; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1489 (Вн); протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-3045 (Вн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More