Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хасанов намери 4 резултата / The search @pseudo Хасанов found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Хасанов" Мехмед Смаил Мехмед

Дата на раждане: 28.03.1953
Място на раждане: с. Ръжица, обл. Бургас
Мехмед Смаил Мехмед Дата на раждане 28.03.1953 г. Място на раждане с. Ръжица, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Кунчо Димитров Куртев на 29.01.1973 г., регистриран на 12.02.1973 г. Ръководил го служител о. р. Кунчо Димитров Куртев; о. р. Пламен Дойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хасанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2291 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-735 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-500
от 12.05.2015 г.
община Панагюрище

Агент "Хасанов" Иван Евтимов Евтимов

Дата на раждане: 29.09.1962
Място на раждане: гр. Панагюрище
Иван Евтимов Евтимов Дата на раждане 29.09.1962 г. Място на раждане гр. Панагюрище Вербувал го служител о. р. Иван Баймаков на 09.11.1980 г., регистриран на 17.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Иван Баймаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хасанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1331 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-415 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Хасанов; Хинков" Исмаил Мустафов Мустафов

Дата на раждане: 16.03.1954
Място на раждане: с. Цветница, обл. Търговище
Исмаил Мустафов Мустафов Дата на раждане 16.03.1954 г. Място на раждане с. Цветница, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Иван Александров Миленков на 31.08.1979 г., регистриран на 07.09.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Александров Миленков; о. р. Ст. Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС-VI по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хасанов; Хинков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1334 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Цветница, общ. Търговище, издигнат от Партия "ДПС" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмаил Мустафов Мустафов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Хасанов, Халачев " Мехмед Мустафа Падик

Дата на раждане: 11.06.1951
Място на раждане: с. Ряховците, обл. Габрово
Мехмед Мустафа Падик Дата на раждане 11.06.1951 г. Място на раждане с. Ряховците, обл. Габрово Вербувал го служител Димитър Костадинов на 07.10.1981 г. Ръководил го служител Димитър Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Габрово - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Хасанов, Халачев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 1464/19.03.1990 г. за унищожени документи; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Ряховците, общ. Севлиево, обл. Габрово, издигнат от “Земеделски Народен Съюз”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More