Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хафти намери 1 резултата / The search @pseudo Хафти found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-41
от 25.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Съдържател на явочна квартира "Хафти" Иван Ерменков Ерменков

Дата на раждане: 07.05.1956
Място на раждане: гр. София
Иван Ерменков Ерменков Дата на раждане 07.05.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Селановски на 24.02.1982 г., регистриран на 09.03.1982 г. Ръководил го служител о. р. Селановски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Хафти Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1664/ 28.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 1056/ 12.03.1990 г. материалите на Я/К "Хафти". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на Централната контролна комисия на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България до 12.04.2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More