Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хашимов намери 1 резултата / The search @pseudo Хашимов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент; осведомител "Хашимов" Юсеин Заид Дурмуш

Дата на раждане: 25.11.1946
Място на раждане: с. Доборско, обл. Кърджали
Юсеин Заид Дурмуш Дата на раждане 25.11.1946 г. Място на раждане с. Доборско, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Антон Петров Тончев на 09.11.1965 г., регистриран на 19.11.1965 г. Ръководил го служител о. р. Антон Петров Тончев; о. р. Христофор Стоев; о. р. Димитър Михов Митрев; о. р. Динчо Атанасов Динков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ГУТП-V; ОУ на МВР-Хасково-ДС-Крумовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Хашимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-507 (Хс); протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1348 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Чал до 23.10.1991 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More