Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хемус намери 3 резултата / The search @pseudo Хемус found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-463
от 11.02.2015 г.
община Троян

Съдържател на явочна квартира "Хемус" Петър Петков Дисански

Дата на раждане: 15.10.1941
Място на раждане: с. Шипково, обл. Ловеч
Петър Петков Дисански Дата на раждане 15.10.1941 г. Място на раждане с. Шипково, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Станимир Петков Близнаков на 03.07.1987 г., регистриран на 10.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Станимир Петков Близнаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Хемус Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване делото на "Хемус". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-188
от 05.06.2013 г.
УниКредит Булбанк АД

Съдържател на явочна квартира "Хемус" Петър Петков Дисански

Дата на раждане: 15.10.1941
Място на раждане: с. Шипково, обл. Ловеч
Петър Петков Дисански Дата на раждане 15.10.1941 г. Място на раждане с. Шипково, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Станимир Петков Близнаков на 03.07.1987 г., регистриран на 10.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Станимир Петков Близнаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Хемус Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване делото на "Хемус" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Временен ръководител на Троянска ТБ от 17.11.1989 г. до 26.06.1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Хемус" Райко Генчев Райков

Дата на раждане: 10.03.1934
Място на раждане: с. Аспарухово, обл. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More