Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хефест намери 1 резултата / The search @pseudo Хефест found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-423
от 05.11.2014 г.
Варненски свободен университет Черноризец Храбър

Съдържател на явочна квартира "Хефест" Вангел Николов Куков

Дата на раждане: 06.07.1933
Място на раждане: с. Враня, обл. Благоевград
Вангел Николов Куков Дата на раждане 06.07.1933 г. Място на раждане с. Враня, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Марин Шишев на 22.02.1989 г., регистриран на 01.03.1989 г. Ръководил го служител о. р. Марин Шишев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Хефест Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол от 13.02.1990 г. за отделяне за унищожаване делото на Я/К "Хефест". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам.-декан на факултет "Държавна администрация" от 16.09.1996 г. до 01.10.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More