Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хикмет намери 9 резултата / The search @pseudo Хикмет found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-856
от 21.02.2017 г.
община Казанлък

Агент "Хикмет; Христофор" Емин Али Чука

Дата на раждане: 22.09.1943
Място на раждане: с. Горно Ново село, обл. Стара Загора
Емин Али Чука Дата на раждане 22.09.1943 г. Място на раждане с. Горно Ново село, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Йовчо Киров Димов на 17.01.1962 г.; възстановен от о. р. Иван Илиев Донковски на 15.12.1964 г. и регистриран на 25.12.1964 г. Ръководил го служител о. р. Йовчо Киров Димов; о. р. Иван Илиев Донковски; о. р. Красимир Саманджийски; о. р. Ганчо Драганов; о. р. Ат. Делибалтов; о. р. Гергин Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС; ДС, управление ІІ-ХІ, управление ІІ-ІV-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хикмет; Христофор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на дело с рег. № 10419; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № СЗ 65/ 30.06.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-3570 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.; Зам. кмет на община Казанлък от 2005 г. до м. октомври 2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Младен; Хикмет" Мехмед Мехмед Юмер

Дата на раждане: 14.07.1952
Място на раждане: с. Соколец, обл. Бургас
Мехмед Мехмед Юмер Дата на раждане 14.07.1952 г. Място на раждане с. Соколец, обл. Бургас Вербувал го служител лейт. Иван Цонев Иванов на 23.09.1976 г., регистриран на 07.10.1976 г. Ръководил го служител лейт. Иван Цонев Иванов; о. р. Асен Ташев; Иван Богданов; о. р. М. Луков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС; ОУ на МВР-Бургас-ДС; ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Младен; Хикмет Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1022 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 11 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-947 (Бс); протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-194 (Гб); протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1836 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Соколец до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мехмед Мехмед Юмер към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-967
от 06.06.2017 г.
община Стамболово

Агент "Хикмет; Христо" Юмер Юсеинов Юмеров

Дата на раждане: 19.11.1956
Място на раждане: с. Качулка, обл. Кърджали
Юмер Юсеинов Юмеров Дата на раждане 19.11.1956 г. Място на раждане с. Качулка, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 08.11.1984 г., регистриран на 15.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хикмет; Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 546/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-970 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Долно поле до 31.08.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Осведомител, Агент "Хикмет, Кадиров, Калинов" Байрям Али Муталиб

Дата на раждане: 04.07.1952
Място на раждане: с. Голобрад, обл. Кърджали
Байрям Али Муталиб Дата на раждане 04.07.1952 г. Място на раждане с. Голобрад, обл. Кърджали Вербувал го служител Вербуван на 07.12.1971 г. с рег. номер 29550 и регистриран на 25.12.1971 г.; възстановен с рег. номер 47544 от подп. Костадин Милев на 28.06.1977 г. и регистриран на 04.07.1977 г. Ръководил го служител подп. Костадин Милев, Ангел Синков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Бургас – ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител, агент Псевдоними Хикмет, Кадиров, Калинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /заявление/, документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 587 /Бс., обл./ - МФ; протокол № 14/1990 г. за унищожаване на работно дело І-р 673; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Раклиново, общ. Айтос, издигнат от Движение за права и свободи - ДПС Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-120/ 12.12.2012 г. – община Айтос Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-321
от 12.03.2014 г.
община Тервел

Агент "Хикмет; Николай" Невзат Вейсел Наз

Дата на раждане: 23.12.1941
Място на раждане: с. Полковник Савово, обл. Добрич
Невзат Вейсел Наз Дата на раждане 23.12.1941 г. Място на раждане с. Полковник Савово, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Петър Колев Дженков на 11.03.1969 г., регистриран на 19.03.1969 г. Ръководил го служител о. р. Петър Колев Дженков; майор Иван Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС-Тервел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хикмет; Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-408 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-465 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на кметство Полковник Савово от 1990 г. до 1991г.; Кмет на кметство Полковник Савово от 1991 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-120
от 12.12.2012 г.
община Айтос

Осведомител, Агент "Хикмет, Кадиров, Калинов" Байрям Али Муталиб

Дата на раждане: 04.07.1952
Място на раждане: с. Голобрад, обл. Кърджали
Байрям Али Муталиб Дата на раждане 04.07.1952 г. Място на раждане с. Голобрад, обл. Кърджали Вербувал го служител Вербуван на 07.12.1971 г. с рег. номер 29550; пререгистриран с ред. номер 47544 от подп. Костадин Милев на 28.06.1977 г. Ръководил го служител подп. Костадин Милев, Ангел Синков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Бургас - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител, агент Псевдоними Хикмет, Кадиров, Калинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /заявление/, документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 587 /Бс., обл./ - МФ; протокол № 14/1990 г. за унищожаване на работно дело І-р 673; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на с. Раклиново от 1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Хикмет, Христов " Асан Мехмедов Рамушев

Дата на раждане: 20.02.1944
Място на раждане: С. Градница, обл. Габрово
Асан Мехмедов Рамушев Дата на раждане 20.02.1944 г. Място на раждане С. Градница, обл. Габрово Вербувал го служител Димитър Костадинов на 03.07.1974 г. Ръководил го служител Димитър Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Габрово - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Хикмет, Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 1464/ 19.03.1990 г.; доклад на Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 органите по чл. 1 МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Градница, общ. Севлиево, обл. Габрово, издигнат от Земеделски народен съюз
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

осведомител, Агент " Хикмет, Кадиров, Калинов " Байрям Али Муталиб

Дата на раждане: 04.07.1952
Място на раждане: с. Голобрад, обл. Кърджали
Байрям Али Муталиб Дата на раждане 04.07.1952 г. Място на раждане с. Голобрад, обл. Кърджали Вербувал го служител Вербован на 07.12.1971 г. с рег. номер 29550; пререгистриран с ред. номер 47544 от подп. Костадин Милев на 28.06.1977 г. Ръководил го служител подп. Костадин Милев, Ангел Синков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Бургас - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител, агент Псевдоними Хикмет, Кадиров, Калинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /заявление/, документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 587 /Бс., обл./ - МФ; протокол № 14/1990 г. за унищожаване на работно дело І-р 673; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Раклиново, общ. Айтос, обл. Бургас, издигнат от ДПС
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Хикмет" Хълми Исуф Хасан

Дата на раждане: 01.12.1947
Място на раждане: с. Припек, обл. Бургас
Хълми Исуф Хасан Дата на раждане 01.12.1947 г. Място на раждане с. Припек, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Гради Петров Петков на 10.07.1969 г., регистриран на 24.07.1969 г. Ръководил го служител о. р. Гради Петров Петков; о. р. Иван Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ГУСВ-V; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хикмет Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 196/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-270 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-654 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на с. Страцин от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More